+45 40 80 70 40

support@infowise.dkSlutbrugeradfærd kan koste virksomheden dyrt

Slutbrugeradfærd kan koste virksomheden dyrt

Forandringer, der skyldes omstrukturering af systemer og andet it, kræver ofte en ændring af slutbrugeradfærd. Derfor er det vigtigt at have fokus på de berørte medarbejdere, så det nye system kan få medvind helt fra start – og ikke mindst, så investeringen giver mening.

Integration af nye digitaliseringstiltag, kort fortalt:

  • Forberedelse og planlægning
  • Hav slutbrugeren i fokus under hele processen – hvordan bruges nye værktøjer i praksis? Hvordan bør de bruges?
  • Uddan dine medarbejdere
  • Bliv ved – stop ikke forandringsprojektet før målet er nået
  • Vær konsekvent – indarbejd forandringen i procedurer, regler, normer mv.
  • Skab sammenhæng mellem virksomhedens forretningsplan og dens strategiske overvejelser ift. digitalisering

Men hvorfor går det galt?

Det der ofte sker er, at man sætter en stram tidsramme for et projekt uden tanke på de mennesker, som berøres af forandringen. Hvordan reagerer de? Hvordan håndterer de forandringen?

Forandringer tager tid. Man må acceptere de små uforudsigelige bump på vejen og omfavne en længerevarende proces – det var præcis, hvad Sparvath ApS gjorde, da de skulle implementere et nyt IT-system.

Case: den moderne anlægsgartner

Det nuværende Sparvath gennemgik en større strukturel omvæltning, da man i 2014 fusionerede to mindre anlægsgartnere. Det betød sammensmeltning af systemer.

Før tilgik man data via lokale servere eller ringbind på kontoret, men da de fleste medarbejdere arbejder i marken, efterspurgte man mere fleksibilitet.

For at få ét samlet system, overførte Infowise alle Sparvaths data til SharePoint (et cloudmiljø). Hver bil fik desuden en tablet tilknyttet, så medarbejderne kan tilgå relevant data uanset, hvor de befinder sig.

Åben dialog og tålmodighed har været nøglen til Sparvaths succes, og i dag arbejder alle medarbejdere mere eller mindre online.

 

Det er vigtigt at skabe rum til læring og refleksion, så medarbejderne kan følge med, vænne sig til nye tiltag og få deres egne erfaringer. Det kan passende understøttes af løbende evaluering.

Forandringsagenten

Vi mennesker er sociale væsener. Vi søger steder, hvor vi føler, at vi hører til. Derfor er det vigtigt at have gruppementaliteten i mente, når man taler slutbrugeradfærd. Den kan være en afgørende faktor for succes.

Hvis en nøglemedarbejder eller ildsjæl blandt medarbejderne modsætter sig en forandring, kan det virke helt umuligt at rykke noget som helst. Det er omvendt de samme kernepersoner, som kan være med til at rodfæste nye tiltag. Kan du overbevise dem, kan du højst sandsynligt overbevise resten af virksomheden.

Såkaldte “forandringsagenter” kan med fordel fungere som ambassadører for forandringsprojektet og gøre indfasningen nemmere.

Fik du også læst:


4 råd til god dataskik

4 råd til god dataskik

Persondataloven har gjort det til en naturlighed, at virksomheder har styr på data og adgangen til dem – og det...

læs mere