Din virksomheds DNA

IT-sikkerhed

IT-sikkerhed er afgørende i en digitalt forankret verden, hvor beskyttelse af data og netværk er essentiel. Infowise  er din pålidelige IT-partner og kan yde rådgivning om og stå for implementering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte virksomhedens data og systemer mod trusler samt hjælpe jer med at overholde relevante lovgivningsmæssige krav.  

Er uheldet ude kan vi hjælpe jer 24/7 med at få genskabt jeres IT-systemer og lukket sikkerheds-huller. Med fokus på foranstaltninger, procedurer og teknologiarbejder vi for at forhindre uautoriseret adgang og skader. Vores mål er at sikre din virksomheds integritet og forhindre datatab samt identitetstyveri i den digitale æra. 

Kompetent og ærlig rådgivning

Her er nogle af de almindelige tjenester og former for bistand, vi som IT-partner typisk tilbyder inden for IT-sikkerhed: 

IT-sikkerhed og katastrofehåndtering

Procedurer og teknologi til at håndtere nødsituationer, såsom naturkatastrofer, it-fejl eller sikkerhedsbrud, for at minimere skade og genoprette drift så hurtigt som muligt.

Identitetsstyring og adgangskontrol

Kontrol af, hvilke brugere der har adgang til hvilke systemer og data, og sikring af, at kun autoriserede personer har rettigheder til at få adgang.

Firewall og Intrusion Detection/Prevention

Brug af firewall-teknologi til at filtrere trafik og forhindre uautoriseret adgang, samt systemer til at opdage og forhindre indtrængen i netværket.

Malware beskyttelse

Anvendelse af antivirusprogrammer og anti-malware-løsninger for at opdage og fjerne skadelig software.

Sikkerhedsopdateringer og Patch Management

Regelmæssig opdatering af software og systemer for at rette sårbarheder og lukke kendte sikkerhedshuller.

Datakryptering

Beskyttelse af følsomme data ved at kryptere dem, så de ikke kan læses af uautoriserede personer, selvom de får adgang til dem.

Sikkerhedsbevidsthedstræning

Uddannelse af medarbejdere i sikkerhedsbedste praksis og opmærksomhed på potentielle trusler som phishing.

Fysisk sikkerhed

Sikring af, at fysisk adgang til IT-ressourcer er begrænset og overvåget, for at forhindre uautoriseret adgang.

Overvågning og Incident Response

Kontinuerlig overvågning af it-miljøet for at opdage og reagere på sikkerhedshændelser.

Compliance og regulering

Overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende databeskyttelse og it-sikkerhed, såsom NIS2, GDPR, HIPAA, og lignende.

Sikkerhedsrevision og Evaluering

Gennemførelse af regelmæssige sikkerhedsrevisioner og evalueringer for at identificere potentielle sikkerhedsrisici og implementere passende foranstaltninger.

Prøv vores sikkerheds test

IT-sikkerhed handler ikke kun om at forhindre angreb, men også om at skabe tryghed i den digitale verden

– Otto Haue

Systemkonsulent

Resultater tæller

For os er glade kunder det vigtigste vi har!

Integris Composites
"Vi har fået lokalt ekspertise med hurtig og effektiv service, som forstår vores behov og taler vores sprog. Det har gjort os proaktive og skabt en stabil, tryg platform og en mere sikker fremtid."
Radio Diablo
”Infowise er gode til at forklare os, hvad det er for udfordringer, som vi har omkring os i verden, og pege på, hvordan vi løser dem."
Orskov Foods
Jeg kan godt lide, at vi er dækket af ét firma. Uanset hvad vi skal bruge hjælp til, har Infowiseen ekspert på området
Regnskab & Administration
”Vores forretning bygger på troværdighed og tillid. Derfor føler vi os forpligtet til at gøre alt hvad vi kan for at sikre vores kunders data. Det er bevæggrunden for det samarbejde, vi har startet med Infowise.”
FKSSlamson
”Jeg står selv for alt hvad der hedder service og vedligehold – og så har jeg Infowise som en hjælpende hånd, når jeg får brug for det.”

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om IT-sikkerhed

IT-sikkerhed – ofte også kaldet cybersikkerhed – refererer til processen med at beskytte dine computersystemer og netværk mod cyberangreb eller uautoriseret adgang. Det inkluderer brug af antivirus software, firewalls, passwordbeskyttelse og regelmæssig sikkerhedsovervågning.

Hos Infowise er vores mantra, at IT-sikkerhed ikke bare er en knap man trykker på. Det er noget man tænker ind i alt, man foretager sig.

Der findes mange gode råd til, hvordan du som virksomhedsejer eller IT-ansvarlig, kan forbedre og sikre jeres IT-sikkerhed. 

Det er 100 % et ledelsesansvar at sørge for IT-sikkerheden i en virksomhed. Det er lederens ansvar at opsætte og implementere sikkerhedspolitikker og -procedurer samt træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte systemerne mod potentielle “angreb”. 

Derfor anbefaler vi at fastlægge en IT-sikkerhedspolitik, som bliver en fast integreret del af din virksomheds hverdag. 

IT-sikkerhed er vigtigt for at beskytte jeres data og oplysninger mod udefrakommende trusler. Vi lever i en verden, hvor IT-sikkerhed bliver mere og mere vigtig hver dag, i takt med at kompleksiteten og mængden af trusler stiger. 

Er skaden først sket, kan det være enormt svært at gendanne kontrol over jeres personlige oplysninger. Derfor er det altafgørende at være velforberedte og have en beredskabsplan klar i tilfælde af brud på sikkerheden. Vi oplever ofte at virksomheders ikke har en backup som er tilstrækkeligt beskyttet således at hackerne dermed også kan ramme backup data. Derfor anbefaler vi altid en backup som er såkaldt ”air-gapped” og dermed beskyttet mod sådanne angreb. 

Der ligger stor værdi i din virksomheds sikkerhedsoplysninger. Både økonomisk værdi, men også i form af personlig datasikkerhed. 
IT-sikkerhed kan anskues på samme måde som forsikringer. Forhåbentlig får du aldrig brug for det, men det ville være kritisk ikke at være sikret, hvis uheldet måtte være ude. Og alle statistikker understreger vigtigheden af en stærkt IT-sikkerhed

Hos Infowise anser vi forebyggelse og bevidsthed som de vigtige årsager til at investere i IT-sikkerhed. Det er vigtigt at have en skarp beredskabsplan, men samtidigt også at uddanne sine medarbejdere med nogle klare procedurer og retningslinjer for IT-sikkerhed – både på kontoret og hjemmearbejdspladsen. 

Øget digitalisering af samfundet har gjort cybersikkerhed til et centralt problem for både private virksomheder og offentlig infrastruktur. Derfor er der behov for store investeringer i bedre sikkerhedssystemer. 

Ligesom med alle andre former for IT-sikkerhed, er det vigtigt at opsætte og overholde nogle interne IT-procedurer, som gør det svært for udefrakommende at bryde gennem jeres sikkerhed.

Vi anbefaler som minimum at være opmærksom på følgende:

  • Hold dit operativsystem og software opdateret
  • Tag backup dine filer regelmæssigt med en løsning der ikke kan rammes af hackerne
  • Undgå at klikke på mistænkelige links eller åbne vedhæftede filer i e-mails
  • Installer et antivirus program på din computer
  • Vær generelt ekstra forsigtig online, når du downloader filer eller besøge nye hjemmesider.

En beredskabsplan specificerer blandt andet hvem der har ansvaret, hvor, hvad og hvem man skal kontakte i tilfælde af nedbrud/angreb, og ikke mindst hvor lang tid it-systemerne maksimalt kan undværes.

Jo mere kritisk digital infrastruktur virksomheden har, desto større er behovet for en beredskabsplan.

IT-katastrofehåndtering refererer til den måde du eller din virksomhed håndterer et potentielt brud på IT-sikkerheden. Med andre ord – hvad gør I, når skaden er sket?

Her er det enormt vigtigt at have en skarp IT-beredskabsplan, så I kan reagere på indtrængningen. 

Vi anbefaler som det første at udføre en IT-risikoanalyse. Risikoanalysen vil identificere alle potentielle trusler og svagheder i din virksomheds it-infrastruktur. Dette inkluderer alt fra fysisk sikkerhed til softwareopdateringsplaner.

Ud over risikoanalyser er det også altafgørende med uddannelse af medarbejdere.  Det er vigtigt at alle i organisationen ved, hvordan man genkender og rapporterer potentiel IT-kriminalitet.

Test regelmæssigt jeres IT-infrastruktur for at sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne fungerer korrekt.

Det korte svar er nej. Men du kan som virksomhed og privatperson gøre enormt meget for at minimere risikoen.

Digitale trusler udefra er konstant stigende, og metoderne hvorpå angriberne forsøger at skabe sig uautoriseret adgang bliver flere og flere.

Malware – Malware er en fælles betegnelse for virus, orme, trojanere og ransomware. Disse programmer kan inficere computeren eller netværket og muligvis beskadige data eller lamme systemerne. 

Ransomware – Ransomware er en ondsindet software, der krypterer filer på en inficeret enhed eller et netværk, hvilket gør dem utilgængelige for brugeren. Ransomware vil efterfølgende bede om betaling for at få ”frigivet” jeres data.  
Phishing – Phishing omtales i daglig tale som svindel, hvor angriberen forsøger at narre brugerne til at afsløre fortrolige oplysninger som adgangskoder eller kreditkortoplysninger ved hjælp af social engineering teknikker. 

Hacking – En hacker er en person, der besidder tekniske færdigheder og viden om computer- og netværkssystemer. En hackers formål er typisk at udnytte sårbarheder i din virksomheds firewall for at få adgang til data og f.eks. stjæle følsomme kundeoplysninger. 

Man-in-the-middle attack – Dette er en angrebstype, hvor en tredjepart indsætter sig mellem to kommunikerende parter, så de kan overvåge eller manipulere kommunikationen. Dette kan give angriberen mulighed for at stjæle følsomme data, ændre informationer eller endda injicere ondsindet kode i den igangværende kommunikation, uden at nogen af de involverede parter er klar over det. 

Denial of Service (DoS/DDoS) – Dette er angreb, der sigter mod at overbelaste et systems ressourcer, så det bliver utilgængeligt for lovlige brugere. 

IT-sikkerheden på hjemmekontoret afhænger i høj grad af evnen til at efterleve de procedurer, som er udstedt fra virksomhedens ledelse. IT-sikkerhed er først og fremmest et ledelsesansvar, og det er ledelsens ansvar at videreformidle de interne procedurer.

Helt konkret anbefaler vi, som minimum at følge disse råd for at sikre IT- og datasikkerheden, når du arbejder hjemmefra:

  • Installer anti-malware-software og opdater regelmæssigt dit operativsystem og applikationer.
  • Passwordbeskyttelse: Brug stærke passwords og ændre dem regelmæssigt.
  • Undgå at browse på mistænkelige websites og download ikke ukendte filer eller software.
  • Opret backups af jeres data til et backup system der er offline og dermed ikke kan kompromitteres af hackere og ondsindet kode 
  • Gennem netværksovervågning, bør du konfigurere din router og firewalls til at sende dig beskeder, når der er usædvanlig internettrafik.  

Vi gør det nemt for dig

Kompetent og ærlig rådgivning

Vores erfarne team af IT-konsulenter er dedikerede til at forstå din virksomheds unikke behov og udfordringer. Vi skræddersyr de løsninger, der sikrer en høj IT-sikkerhed i din forretning. 

Kontakt os for en uforpligtende snak