Vi kender vores styrker

IT-sikkerhed

IT-sikkerhed er ikke bare en knap man trykker på. Det er noget man tænker ind i alt, man foretager sig.

Hvordan griber vi det an?

Udgangspunktet er en IT-sikkerhedsanalyse af nuværende it-systemer og procedurer.

Vores sikkerhedsekspert og en tekniker kommer på besøg hos jer, og gennemgår alt fra serverkonfigurationer til beredskabsplaner. Derefter får I tilsendt en rapport.

Hvad indeholder rapporten?

En sikkerhedsanalyse lavet af Infowise gennemgår alle tænkelige aspekter af din virksomhed, heriblandt:

  • Backup/recovery
  • Serversikkerhed
  • Passwordsikkerhed
  • Dataskik, sikkerhedsdokumentation og GDPR
  • Fysisk sikkerhed
  • Netværkssikkerhed
  • Enhedshåndtering: arbejdsmaskiner og mobile enheder
  • Procedurer og beredskabsplaner

Hvad koster det?

En IT-sikkerhedsanalyse fra Infowise koster 12.500,- og tager ca. 2 timer af din tid. Det kræver, at vi har mulighed for at snakke med nogle nøglepersoner i din virksomhed.

Rapporten tager – alt efter størrelsen på din virksomhed – mellem én til to uger at udarbejde. Derefter kommer vi forbi og præsenterer konklusionen.

Hvis I selv står for IT-driften, anbefaler vi en årlig it-sikkerhedsanalyse som en slags uvildig rådgivning.

Og hvad sker der så?

Det kommer selvfølgelig an på rapportens konklusion. I nogle tilfælde har vi på baggrund af it-sikkerhedsanalysen udarbejdet konkrete beredskabsplaner og sikkerhedsprocedurer, for at forebygge eventuelle nedbrud eller angreb. I andre tilfælde vælger virksomheder at overdrage IT-driften til os.

Det sker også ofte, at vi finder ud af, at alt er som det skal være. I det tilfælde gør vi ikke meget andet end at glæde os.

Et par spørgsmål…

Kan I undervise mine medarbejdere?

Infowise tilbyder skræddersyede workshops og præsentationer til både bestyrelser og medarbejdere. Vi underviser både i strategi og i arbejdsprocesser.

Men nogle gange er undervisning ikke nok. Mennesker er vanedyr, og man kan derfor med adfærdsdesign og intelligent kommunikation præge folk til at træffe bedre beslutninger – især når det kommer til IT-sikkerhed.

Hvad med persondataloven?

I vores optik er persondataloven todelt: juridisk og teknisk. Sidstnævnte har vi naturligvis stor erfaring med. Vi er uddannet i persondatalov og har partnere på advokatfronten som kan varetage den juridiske del.

Det er en nødvendighed at have styr på it-sikkerheden, for at være GDPR-compliant.

Hvad er en beredskabsplan?

En beredskabsplan specificerer blandt andet hvem der har ansvaret, hvor, hvad og hvem man skal kontakte i tilfælde af nedbrud/angreb, og ikke mindst hvor lang tid it-systemerne maksimalt kan undværes.

Jo mere kritisk digital infrastruktur virksomheden har, desto større er behovet for en beredskabsplan.

Vil du have udarbejdet en
IT-sikkerhedsanalyse?

Jeg har lige et par spørgsmål…