+45 40 80 70 40

support@infowise.dkDet Grønlandske Hus

ØGET FLEKSIBILITET OG SIKKERHED MED NY IT-LØSNING

“ Vores system bestod af en stationær server og stationære arbejdsstationer, og desuden havde vi kun én fælles bruger til Microsoft Teams. Det siger sig selv, at det blev noget udfordret, da Coronaepidemien ramte. Men nu kører alle på hver deres bruger, og det hele er sat op, så det fungerer, som det skal. ”

– Fortæller Nauja Bianco, som tiltrådte som direktør for både Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus midt under corona-krisen, hvilket på flere måder betød, at fremtidens løsninger blev set i et nyt lys.

Som et centralt punkt i Odenses livlige havnemiljø ligger Nordatlantisk Hus, der er et kulturhus med fokus på Grønland, Færøerne og Island. I Nordatlantisk Hus ligger også Det Grønlandske Hus, som deler medarbejdere (bl.a. direktør Nauja Bianco), som varetager uddannelsesvejledning af grønlandske studerende i Region Syddanmark; socialfagligt arbejde og socialrådgivning af herboende grønlændere samt kulturformidling, som er fællesnævneren i samarbejdet mellem Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus.

Siden åbningen af Nordatlantisk Hus i 2013 er antallet af årlige gæster vokset støt til omkring 100.000, og det har i sagens natur også stillet øgede krav til administrationen og fordret en teknologi, der skulle følge med udviklingen.

“Det seneste år har i høj grad skubbet til den måde, som vi arbejder og organiserer os på. Vi arbejder for eksempel mere hjemmefra, og i den forbindelse blev det hurtigt klart, at bærbare computere nok var den rigtige løsning for os. Men hele overgangen har generelt været tryg, og vi er blevet godt vejledt af Infowise, så vi kunne træffe de rigtige beslutninger i forhold til vores behov,”

– konstaterer Nauja Bianco.

Organisation
Det Grønlandske Hus

Grundlagt
1973

Placering
Aarhus C, DK

Ydelser 
Socialt- og uddannelsesfagligt arbejde

Hvad har Infowise hjulpet med?

NYE KRAV TIL MERE FLEKSIBEL SUPPORT

Samtidig med corona-udfordringerne stod Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus også overfor en anden presserende udfordring, kort efter at Nauja Bianco tiltrådte som direktør i august 2020, da den eksisterende serviceaftale stod over for at udløbe.

“Vi kom fra en brændende platform, hvor vi skulle aflevere vores leasede computere tilbage på en fastsat dato. Derfor kontaktede vi flere serviceudbydere, bl.a. Infowise, fordi vi stod foran en opdatering af vores IT-systemer både når det kom til software og til hardware. ” fortæller Nauja Bianco, der også havde øgede krav til supporten fra den nye it-samarbejdspartner.

“Vores behov havde ændret sig med tiden. For eksempel havde vi brug for en hotline og en bistand, der understøtter vores udvikling henimod en øget digitalisering. Det gælder også i forhold til support til den enkelte medarbejder. Vi har haft en oplevelse af at blive taget godt hånd om af Infowise,” lyder det videre fra direktøren.

 

PROCESSEN KLARET I STEPS – SIKKERHED KOM MED DET SAMME

Ud over, at personalet skulle aflevere deres gamle fysiske enheder tilbage og vænne sig til ny hardware, fik husets samlede software-løsninger også en stor overhaling, og til regnskabsfører Linda Rasmussens store glæde, gik det spring overraskende godt:

“Jeg er tilknyttet som ekstern regnskabsmedarbejder fra Regnskab & Administration ApS, og jeg har haft andre kunder med Sharepoint- og Office 365-løsninger, og det er ikke alle, der altid har været lige gode venner med systemet. Ved de indledende drøftelser omkring valg og individuel tilpasning af det nye IT-setup var jeg lidt nervøs for, om vi kunne ramme et nyt IT-setup i tråd med den teknologiske udvikling, som samtidigt ville fungere godt for alle medarbejdere i praksis. Men med god rådgivning, herunder indføring i sammenhænge indenfor Office 365-verdenen, er det hele kommet til at hænge godt sammen, og vi har taget hele processen i små skridt for at alle kunne følge med, så jeg er rigtig godt tilfreds. Vi har også haft stor glæde af, at Bjarne fra Infowise har været vores primære kontaktperson ved den løbende korrespondance og har bidraget med god hands on-service til os i vores arbejde med at definere behov, skabe overblik og sikre sammenhæng i økonomien for projektet. Vi har også fået en rigtig god intro i, hvordan man kan udnytte mulighederne i Teams, og det ved jeg, at der er mange, der bruger i dag.  Det er super smart, når man har dynamiske arbejdspladser og i øvrigt har samarbejdspartnere i flere tidszoner.”

Med det nye set-up kan de knap 20 medarbejdere i Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus i Odense tilgå alle systemer via en cloud-baseret løsning, der øger tilgængeligheden, og samtidig har sikkerheden fået en opgradering.

“Vi samarbejder tæt med selvstyret og andre aktører i Grønland og Nordatlanten, og det nye Office 365-setup har også fået implementeret vores SikkerMail løsning, så alle kan fortsætte med det system. Sikkerheden er desuden sat op på en måde, så den enkelte medarbejder kun kan få adgang til serveren i skyen via sin egen pc. Ved benyttelse af andre eksterne netværk, har vi stadig adgang til serveren via benyttelse af en VPN-klient på den enkelte PC,” forklarer Linda Rasmussen, der også glæder sig over springet fra en leasingaftale:

“Det er mere fleksibelt, når vi ejer alt udstyret. Nu giver det mening at købe det udstyr, vi har behov for, lige når vi får behov for det, og vi skal ikke senere aflevere velfungerende ting tilbage på en given dato,” konstaterer Linda Rasmussen.

**

Fakta:

Som en del af den samlede løsning for huset har Infowise også leveret og opsat en netværksløsning til Restaurant Nordatlanten, som er forpagtet. Herunder er der ligeledes opsat et wifi-netværk som et gæstenetværk til restaurantens gæster, som tilbyder god dækning i hele restaurantområdet i stueetagen.

Det grønlandske flag hejses foran Nordatlantisk Hus i anledning af Grønlands nationaldag, 21. juni

Kontakt os

Tobias Nygård Kemp

IT-Rådgiver

tnk@infowise.dk
+45 40424370

Kenneth Rossau

Adm. direktør, Partner

kr@infowise.dk
+45 4080 7030