Ny whistleblowerordning: Er din virksomhed klar?

okt 31, 2023 | Nyheder

Dét betyder den nye whistleblowerordning for din virksomhed

Fra den 17. december 2023 skal alle virksomheder med mere end 50 ansatte have en whistleblowerordning.

Ordningen skal gøre det muligt for alle medarbejdere i virksomheden at indberette kritisable eller ulovlige forhold som f.eks. chikane, grov mobning, underslæb, korruption, tyveri, osv.

Sikker whistleblowerordning hos Infowise

Infowise har udarbejdet en løsning, der giver mulighed for anonymitet. Løsningen fungerer ved indberetning i en online formular og indberetningerne kan behandles, som ønsket af jeres virksomhed. De kan eksempelvis sendes til HR-afdelingen eller lagres i en liste.

Formularen kan indlejres direkte på jeres hjemmeside eller som et link/QR kode til formularen.

For den simple løsning, hvor indberetningerne bliver gemt i en liste, som udvalgte medarbejdere har adgang til koster løsningen 15.000 kr. og er uden abonnement. Den sættes op i jeres eksisterende Office365 miljø.

Det er ikke obligatorisk at have en IT-løsning til understøttelse af indberetninger, men det er et godt signal at sende til medarbejderne, blandt andet. fordi de får en nem måde at indberette på. It-understøttelsen fordrer:

  • At tilskynde personer til, at indberette formodede alvorlige forseelser så hurtigt som muligt og vidende, at deres bekymringer vil blive taget alvorligt og undersøgt efter behov, og at deres fortrolighed vil blive respekteret.
  • At give personer vejledning i, hvordan de kan give udtryk for bekymringer.
  • At forsikre personer om, at de skal være i stand til at rejse bekymringer uden at frygte for repressalier, selvom de viser sig at tage fejl.
  • At fastlægge proceduren for håndtering af indberetninger fra whistleblowere vha. jeres whistleblowerordning.

App’en kan indeholde de emner man ønsker, såsom:

 

  • Bestikkelse
  • Mobning
  • Interessekonflikt
  • Korruption
  • Diskrimination
  •  Forfalskning
  • Svindel

 

  • Sundhed/Sikkerhed/Miljø
  • Misligholdelse
  • Overtrædelse af politik/procedure
  • Seksuel chikane
  • Tyveri
  • Overtrædelse af adfærdskodeksen

De øvrige forhold der skal etableres i forbindelse med en Whistleblowerenhed kan læses her.

Fik du også læst:


4 råd til god dataskik

4 råd til god dataskik

Persondataloven har gjort det til en naturlighed, at virksomheder har styr på data og adgangen til dem – og det...

læs mere