Få udarbejdet et sæt it-sikkerhedsregler for virksomheden.

Gert Christiansen
Forsyning Rådgivning og løsningsdesign Erhverv Aktuelt Forretning Infrastruktur
Business document on background of employees planning work at meeting

Foto: Colourbox

Infowise hjælper med at udarbejde et sæt it-sikkerhedsregler for virksomheden.

Det er vigtigt at udarbejde it-sikkerhedsregler, for at undgå virus og andre udefrakommende trusler. Her kan Infowise være behjælpelig.

CryptoLocker-malware, som krypterer virksomhedens dokumenter, trækker sine spor i it-landskabet. Det betyder, at mange virksomheder har fået øjnene op for, at it-sikkerheden skal tages alvorligt.

Når Infowise hjælper virksomheder, tager vi udgangspunkt i en gennemarbejdet skabelon, som vi tilpasser virksomhedens krav og ønsker. Processen med at tilpasse dokumentet sikrer, at virksomheden får taget stilling til vigtige spørgsmål indenfor området, så ingen medarbejdere eller samarbejdspartnere er i tvivl om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt!

Det overordnede mål for it-sikkerhed er at beskytte de værdier, som virksomheden igennem mange år har opbygget. Der skal skabes sikre og stabile it-systemer, men det skal gøres på en sådan måde, at medarbejderne samtidig kan fungere optimalt i deres daglige arbejde.

Et sæt it-sikkerhedsregler for virksomheden skal være med til:

  • at sikre, at de it-systemer virksomheden anvender, fungerer og betjenes i overensstemmelse med gældende regelsæt.
  • at sikre, at data alene vedligeholdes af de hertil godkendte brugere ved hjælp af godkendte systemer.
  • at sikre, at systemer, data og kopier af disse opbevares sikkert og uden ændringer eller fejl, indtil de anvendes til de planlagte og godkendte formål.
  • at sikre, at ændringer i it-systemerne dokumenteres, og at dokumentation opbevares forsvarligt.
  • at sikre et tilstrækkeligt beredskab ved driftsafbrydelser, uheld og lignende situationer.
  • at sikre en tilstrækkelig sikkerhed mod omverdenen, dvs. mod uautoriserede personer, der forsøger at opnå elektronisk eller fysisk adgang til virksomhedens it-systemer eller data.
  • at skabe bevidsthed hos alle medarbejdere i virksomheden om de kontrolforanstaltninger, der er gældende.

Et sæt it-sikkerhedsregler der kommunikeres effektivt ud i en organisationen sikrer, at medarbejderne er opmærksomme på de it-risici de møder i dagligdagen, både på arbejdspladsen og privat.

Arbejdet kan senere udvides til også at omfatte sikkerheds-politik, beredskabs-strategi og beredskabs-planer.

Kontakt Kenneth Rossau eller Gert Christiansen på 40807040 eller via mail til info@infowise.dk, hvis du vil drøfte it-sikkerhed.